Welkom

W&M Advies biedt psychologische behandeling met als doel : flexibel en effectiever functioneren in je werk én leven.

W&M Advies gaat uit van de visie dat werk een belangrijke plaats inneemt in ieders leven: betaald werk, vrijwilligerswerk of (mantel)zorgtaken. Kortom: alle activiteiten die te maken hebben met het leveren van een nuttige bijdrage, waardoor je ervaart dat je er toe doet als mens.

Kern van de individuele begeleiding is het vinden van een eigen, waardevol toekomstperspectief, je bewust worden van je mogelijkheden en het in gang zetten van een doelgericht groeiproces.

Kenmerkend voor W&M Advies is de snelle aanpak; na aanmelding volgt al na enkele werkdagen een intakegesprek.