Welkom

Momenteel kunnen er geen nieuwe patienten aangenomen worden.

W&M Advies is de praktijk van Wilma Metz, GZ-psycholoog en psycholoog Arbeid & Gezondheid.

Wilma Metz biedt kortdurende psychologische behandeling in de basis GGZ, met als doel om flexibeler en effectiever te functioneren in je leven.

Gebruikte therapievormen zijn: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness en inzichtgevende gespreksvoering.

Kern van de individuele behandeling is het vinden van een eigen, waardegericht toekomstperspectief, je bewust worden van je eigen mogelijkheden en het in gang zetten van een groeiproces.

 GGZ Kwaliteitsstatuut

Actuele cliëntinformatie
Mijn praktijk is bij Cenzo B.V. aangesloten. Op de Cenzo-website vindt u alle actuele informatie die nodig is om te beslissen of u bij
mij behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer wachttijden, behandelaren, bereikbaarheid, wat ik wel en niet behandel, specialisaties, behandelmethoden, eHealth, samenwerking, kwaliteit, cliëntervaringen en informatie voor naasten. Via deze link (https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kwaliteit-zorg/) kunt u de informatie raadplegen.

 Via deze link vindt u de evaluaties van de clientervaringen.