Partners

Cenzo - Centraal Netwerk Zorg. Cenzo is een kwaliteitsfranchiseorganisatie opgericht in 1994, waarbij zelfstandig gevestigde zorgprofessionals, zoals GZ-psychologen zijn aangesloten.

 

Leven vol Lef - praktijk voor psycho-sociale hulpverlening in Haarlem